Skovorodynstvo and skovorodyntsi as an Alternative Sociocultural Trend (the End of the 18th and the First Half of the 19th Centuries)

Authors

  • Volodymyr Okarynskyi

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmhj270839.2022-9.148-164

Keywords:

Hryhorii Skovoroda, the skovorodyntsi, the skovorodynstvo, nonconformism, Ivan Kotliarevskyi, mysticism

Abstract

The article examines the skovorodynstvo as the socio-cultural trend of the educated class of followers of philosophical views and, most of all, the lifestyle of Ukrainian travelling philosopher Hryhorii Skovoroda (1722–1794). Common to the skovorodyntsi was the fascination with the person of Skovoroda. The skovorodynstvo was in agreement with some other nonconformist trends of that time, had a connection with the Ukrainian national movement. Thus, is it a coincidence that the initiators of the Ukrainian cultural and national revival such as Ivan Kotliarevskyi, Hryhorii Kvitka-Osnovianenko and their followers are included in this movement? What features of Skovoroda’s way of life did attract his followers, and what did they bring on their own? The nonconformism of Ukrainian pre-romanticism and early romanticism coincided with the nonconformist lifestyle of the philosopher, noticeable and attractive during his lifetime and especially after his death. The skovorodynstvo can be divided into two trends: popular (among the general public) and intellectual. Skovorodyntsi from intellectual movement (intellectuals) found themselves in literary work, discovering or propagandizing the ideas of the skovorodynstvo, as well as giving the image of the skovorodynets. During the period between 1790 and 1850, the skovorodynstvo remained as a marker of the alternatives. The intellectual moods of the 19th century perceived or rejected the skovorodynstvo, oscillating between realistic materialism and idealistic mysticism, but such a trend to some extent continued, thus enriching other alternative socio-cultural or intellectual-aesthetic moves (tolstovstvo, modernism etc).

References

Bahalii, Dmytro. Ukrainskyi mandrovanyi filosof H. S. Skovoroda [The Ukrainian Wandering Philosopher H.S. Skovoroda]. Kyiv: Kobza; Orii, 1992.

Barabash, Yurii. “Grigorii Skovoroda i traditsii “mandrov [Gregory Skovoroda and Traditions of Wandering].” Voprosy literatury 3 (1988): 86–110.

Chyzhevskyi, Dmytro. Narysy z istorii filosofii na Ukraini [Essays on the History of Philosophy in Ukraine]. Kyiv: Kobza; Orii, 1992.

Eco, Umberto and Carrière, Jean-Claude. Ne spodivaitesia pozbutysia knyzhok [This is Not the End of the Book]. Lviv: VSL, 2015.

Hrushevskyi, Mykhailo. Z istorii relihiinoi dumky na Ukraini [From the History of Religious Opinion in Ukraine]. Lviv: NTSh, 1925.

Kostomarov, Nikolai [Mykola]. “Slovo o Skovorodie. Po povodu retsenzii na yeho sochinieniia v ‘Russkom slovie’ [A Word about Skovoroda. Regarding the Review of His Works in the ‘Russian Word’].” Osnova 7 (1861): 176–79.

Kostomarov, Mykola. “Vidpovid na retsenziiu V. Krestovskoho [Response to Krestovskyi’s Review].” In Tvory: u 2 tomah [Works: in 2 Volumes], 412–15. Kyiv: Dnipro, 1967. Accessed December 4, 2022. http://az.lib.ru/k/kostomarow_n_i/text_1862_skovoroda1_oldorfo.shtml.

Kotliarevskyi, Ivan. “Natalka Poltavka [Natalka Poltavka].” In Vybrane. Eneida. Natalka Poltavka: Poema, piesa [Selections. Aeneid. Natalka Poltavka: Poem, Song] Kyiv: Veselka, 1981.

Kovalinskyi, Mykhailo. Hryhorii Skovoroda (Zhyttia i deiaki dumky ukrainskoho filosofa-spirytualista) [Life of Hryhorii Skovoroda (Life and Thoughts of a Ukrainian Philosopher-Spiritualist)]. London: Nakladom Ukr. Vydavn. Spilky, 1956.

Kovalynskyi, Mykhailo. “Zhyttia Hryhoriia Skovorody [Life of Hryhorii Skovoroda].” In Piznai v sobi liudynu [Know Thyself as a Person]. Translated by Μ. Kashubaand V. Voitovych. Lviv: Svit, 1995.

Krestovskyi, Vsevolod. “Khodataistvo g. Kostomarova po dielam Skovorody i Sreznevskogo [Mr Kostomarov’s Petition in the Cases of Skovoroda and Sreznevskyi].” Russkoe slovo 8.2 (1861): 79–87.

Lepekhin, Michail. “Kovalenskyi Mykhail Ivanovich.” In Slovar russkykh pysatelei XVIII veka [Dictionary of Russian Writers of the 18th Century] Accessed December 4, 2022. https://web.archive.org/web/20070927015227/http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1106.

“Libertyny [Libertines].” Literaturoznavcha entsyklopediia: u 2 tomah [Literary Encyclopedia: in 2 Volumes]. Edited by Yu. Kovaliv. Kyiv: VTs “Akademiia,” 2007.

Mykytas, Vasyl. Davnioukrainski studenty i profesory [Ancient Ukrainian Students and Professors]. Kyiv: Abrys, 1994.

Onatskyi, Yevhen. “Skovoroda Hryhorii.” In Ukrainska mala entsyklopediia [Ukrainian Small Encyclopedia]. Buenos Aires: Administration of UAOC in Argentina, 1965.

Onatskyi, Yevhen. “Skovorodynstvo.” In Ukrainska mala entsyklopediia [Ukrainian Small Encyclopedia]. Buenos Aires: Administration of UAOC in Argentina, 1965.

Petrov, Viktor. “Osoba Skovorody [The Person of Skovoroda].” In Rozvidky, vol. 3. Kyiv: Tempora, 2013.

Rusov, Aleksandr (Olksandr). “Kakova rol ‘Voznoho’ v ‘Natalke Poltavke?’ [What is the Role of Vozny in Natalka Poltavka?]. Kievskaia Starina LXXXIV (1904): 41–64.

Rusov, Yurii. “Peredmova [Preface].” In Kovalinsky, Mykhailo. Hryhorii Skovoroda (Zhyttia i deiaki dumky ukrainskoho filosofa-spirytualista) [Hryhorii Skovoroda. Life and Some Thoughts of the Ukrainian Philosopher-Spiritualist]. London: Nakladom Ukr. Vydavn. Spilky, 1956.

Schruba, Manfred. “O niektórych francuskich źródłach polskiej poezji libertyńskiej i satyryczno-obyczajowej XVIII wieku.” Pamiętnik Literacki 95.1 (2004): 77.

Shevchenko, Taras. Zibrannia tvoriv: u 6 tomah [Collection of Works: In 6 volumes]. Kyiv: Naukova dumka, 2003.

Shevchuk, Valerii. Iz vershyn i nyzyn. Knyzhka tsikavykh faktiv iz istorii ukrainskoi literatury [From Tops and Bottoms. A Book of Interesting Facts from the History of Ukrainian Literature]. Kyiv: Dnipro, 1996.

Sinchenko, Oleksii. “Osoba Hryhoriia Skovorody v interpretatsii Viktora Petrova [The Person of Hryhorii Skovoroda in the Interpretation of Viktor Petrov].” In Antyproloh: Zbirnyk naukovykh prats,prysviachenykh 60-richchiu chlena-korespondenta NAN Ukrainy Mykoly Sulymy, 373–382. Kyiv: VD “Stylos,” 2007.

Skovoroda Hryhorii. Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete Academic Collection of Works]. Edited by Leonid Ushkalov. Kharkiv: Maidan, 2011.

Skovoroda, Hryhorii. Kharkivski baiky [Kharkiv Fables]. Edited by Pavlo Tychyna. Kyiv: Ukr. derzh. vyd-vo, 1946.

Skovoroda, Hryhorii. “Pisni. Virshi. Baiky. Traktaty. Dialohy [Songs. Poems. Fables. Treatises. Dialogues].” In Povne zibrannia tvoriv [Complete Collection of Works]. Kyiv: Naukova dumka, 1973.

Skovoroda, Hryhorii. “Traktaty. Dialohy. Prytchi. Pereklady. Lysty [Treatises. Dialogues. Parables. Translations. Letters].” In Povne zibrannia tvoriv [Complete Collection of Works]. Kyiv: Naukova dumka, 1973.

Skovoroda, Hryhorii. “Ubohyi Zhaivoronok [The Poor Lark].” In Povne zibrannia tvoriv [Complete Collection of Works]. Kyiv: Naukova dumka, 1973.

Skovoroda, Hryhorii. “Vstupni dveri do khrystyianskoi dobronravnosti [The The Primary Door to Christian Goodwill].” In Tvory v dvokh tomakh. Poezii, aiky, traktaty, dialohy. Edited by Oleksa Myshanych. Kyiv: AT Oberehy, 1994. Accessed December 4, 2022. http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Vstupnidveri.html.

Ushkalov, Leonid. “‘Piznai sebe.’ Ukrainska ideia Hryhoriia Skovorody [‘Know Thyself.’ Ukrainian Idea of Hryhorii Skovoroda].” Tyzhden, January 13, 2013. https://tyzhden.ua/History/67626.

Ushkalov, Leonid. Hryhorii Kvitka-Osnovianenko. Kharkiv: Folio, 2012.

Ushkalov, Leonid. Hryhorii Skovoroda: Seminarii. Kharkiv: Maidan, 2004.

Yakovenko, Serhii. Romantyky, estety, nitssheantsi. Ukrainska ta polska literaturna krytyka rannoho modernizmu [Romantics, Aesthetes, Nietzscheans. Ukrainian and Polish Literary Criticism of Early Modernism]. Kyiv: Krytyka, 2006.

Yefremov, Serhii. Istoriia ukrainskoho pysmenstva [History of Ukrainian Writing]. Kyiv: Femina, 1995.

Downloads

Published

2022-12-29