“As a Father among Little Children”: The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Nation-building in Austrian Eastern Galicia in the 1860s

Authors

  • Ostap Sereda Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Ukrainian Modern History, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmhj25718.2014-1.159-188

Keywords:

Literary cults, Taras Shevchenko, national identity, reading, Eastern Galicia

Abstract

This article explores the dynamic and main institutional forms of the emergence of the cult of Taras Shevchenko in Austrian Eastern Galicia, and its influence on the shaping of Ukrainian national identity in the province. If prior to the 1860s, Shevchenko’s works were circulated in limited number of printed editions and manuscript copies among the narrow circle of Galician Ruthenian activists, the decade after 1861 was marked by the growth of public attention to Shevchenko’s poetry and personality. The wide exposure to his texts (through both reading and listening) formed the public of Ukrainian national activists. Since the late 1860s, Shevchenko’s cult began to be institutionalized through the regular commemorative practices and school education.

References

Arsenych, Petro. “Tradytsii narodnykh vshanuvan Tarasa Shevchenka na Prykarpatti.” [“Traditions of Popular Commemorations of Taras Shevchenko in the Prykapattia.”] Narodna tvorchist ta etnografia 3 (2002): 21–35.

Barvinsky, Oleksandr. Spomyny z moho zhyttia [Memoirs of My Life]. Vols. 1–2. Lviv, 1912–1913.

Battaglia, Gwido. Taras Szewczenko, życie i pisma jego. Lwów, 1865.

Darnton, Robert. “What is the History of Books?” Daedalus 111.3 (1982): 65–83.

Demian, Hryhory. “Zasnovnyk i redak

tor ‘Vechernyts.’” [“Founder and Editor of Vechernytsi.”] Zhovten 7 (1988): 109–12.

Didytsky, Bohdan. Svoezhytievyy zapysky [Notes from My Life]. Vols. 1–2. Lviv, 1908.

Domanytsky, Vasyl, ed. “Lyst Ksenofonta Klymkovycha do Marka Vovchka.” [“Ksenofont Klymkovych’s Letter to Marko Vovchok.”] Zapysky NTSh 87 (1909): 97–101.

Dubyna, Mykola. Za pravdu slova Shevchenka: Ideolohichna borotba navkolo spadshchyny T. H. Shevchenka v Zachidnii Ukraini (1842–1939) [Shevchenko’s True Meaning: The Ideological Struggle over the Heritage of Taras Shevchenko in Galicia (1842–1939)]. Kyiv, 1989.

Dudko, Viktor. “Iakiv Holovatsky i peterburzkyi zhurnal ‘Osnova’ (1861–1862).” [“Iakiv Holovatsky and the St. Petersburg Journal ‘Osnova’ (1861–1862).”] In Shashkevychiana, 263–79. Vols. 3–4. Lviv; Winnipeg, 2000.

Fedoruk, Oleksandr. “Do pytannia pro Shevchenkovi vplyvy na Panteleimona Kulisha (rik 1869).” [“On the Question of Shevchenko’s Influence on Panteleimon Kulish (1869).”] In Panteleimon Kulish: materialy i doslidzhennia, 55–74. Lviv; New York, 2000.

Fedoruk, Oleksandr. “Do istorii stanovlennia kultu Shevchenka u Halychyni u 60 kh rr. XIX st. (narodovtsi i Kulish).” [“On the History of the Development of the Cult of Shevchenko in Galicia in the 1860s (National Populists and Kulish).”] Kyivska starovyna 4 (2001): 56–68.

Himka, John-Paul. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. Edmonton, London and New York: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Macmillan, St. Martin’s Press, 1988.

Himka, John-Paul. “The Construction of Nationality in Galician Rus: Icarian Flights in Almost All Directions.” In Intellectuals and the Articulation of the Nation, edited by Ronald Grigor Suny and Michael D. Kennedy, 109–64. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.

Hordynsky, Iaroslav. “Do pershoho vydannia Shevchenkovykh tvoriv u Halychyni.” [“On the First Edition of Shevchenko’s Works in Galicia.”] Ruslan 53 (10 March 1914): 2–3.

Hordynsky, Iaroslav. Do istorii kulturnoho i politychnoho zhyttia v Halychyni u 60-tykh rr. XIX v. [On the History of the Cultural and Political Life in Galicia in the 1860s]. Lviv, 1917.

Komyshanchenko, Maksym. Taras Shevchenko v ukrainski krytytsi (50–60-i roky XIX st.) [The Critical Reception of Taras Shevchenko in the 1850s–1860s]. Kyiv: Vydav¬nytstvo Kyivskoho universytetu, 1969.

Kuznetsova, N. V. “Kulzhinskii Ivan Grigorievich,” Russkie pisateli 1800–1917. Biograficheskii slovar, 217–19. Vol. 3. Moscow, 1994.

Kulzhinski, Ivan. Pismo k izdateliu lvovskogo zhurnala “Meta” g. K. Klimkovichu [A Letter to the Editor of Lviv Journal Meta, Mr. Klymkovych]. Kyiv, 1864.

“Materialy do istoryi znosyn Halychan z Bukovyntsiamy.” [“Materials on the History of Relations between Galician and Bukovynian Activists.”] Ruslan, nos. 172–240 (1908).

Majorek, Czesław. Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji (1772–1918). Warszawa, 1990.

Nakhlik, Ievhen. Panteleimon Kulish i “Ruska triitsia”: Do problem ideologichnykh shukan sered ukrainskoi intelihentsii XIX stolittia [Panteleimon Kulish and the “Ruthenian Triad”: On the Problem of the Ideological Search of the Ukrainian Intelligentsia in the Nineteenth Century]. Lviv: Lvivski novyny, 1994.

Petrykevych, Viktor. Istoryia kultu Shevchenka sered himnazyialnoi molodizhy [History of Cult of Taras Shevchenko among the Gymnasium Students]. Peremyshl, 1914.

Raikivsky, Ihor. Ideia ukrainskoi natsionalnoi iednosti v hromadskomu zhytti Halychyny XIX stolittia [The Idea of the Ukrainian National Unity in the Socio-Political Life of Galicia in the 19th Century]. Ivano-Frankivsk, 2012.

Revakovych, Tyt. “Antin Kobyliansky. Kilka zhadok.” [“Antin Kobyliansky. Some Memories.”] Zapysky NTSh 94 (1910): 166–73.

Sereda, Ostap. “Hromady rannikh narodovtsiv u Skhidnii Halychyni (60-ti roky XIX st.).” [“Communities of Early Ukrainophiles in Eastern Galicia in the 1860s.”] Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist 9 (2001): 378–92.

Sereda, Ostap. “From Church-Based to Cultural Nationalism: Early Ukrainophiles, Ritual-Purification Movement and Emerging Cult of Taras Shevchenko in Austrian Eastern Galicia in the 1860s.” Canadian American Slavic Studies 40.1 (2006): 21–47.

Sereda, Ostap. “Pershi publichni deklamatsii poezii Tarasa Shevchenka ta shevchenkivski vechernytsi v Halychyni.” [“First Public Readings of the Poetry of Taras Shevchenko and Shevchenko Literary Evenings in Galicia.”] Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist 23 (2013), forthcoming.

Stebly, Feodosy, ed. “Rusalka Dnistrova”: dokumenty i materialy [“Rusalka Dnistrova”: Documents and Materials]. Kyiv: Naukova dumka, 1989.

Shchurat, Vasyl. “Sviatkovanie rokovyn smerty Shevchenka v Halychyni (1862–1870).” [“Galician Commemoration of the Anniversaries of Shevchenko’s Death.”] Nedilia 11–12 (1911): 5–10.

Studynsky, Kyrylo. “Dva Shevchenkovi kontserty z 1869 r.” [“Two Shevchenko Concerts in 1869.”] Stara Ukraina 1–2 (1925): 66–69.

Studynsky, Kyrylo. “Do istorii vzaiemyn Halychyny z Ukrainoiu v r. 1860–1873.” [“On the History of Relations between Galicia and Ukraine, 1860–1873.”] Ukraina 27.2 (1928): 6–40.

Studynsky, Kyrylo. Slidamy Kulisha [Following Kulish]. Lviv, 1928.

Svystun, Filip. Chim est dlia nas Shevchenko? [Who Is Shevchenko for Us?] Lviv, 1885.

Terletsky, Ostap. Moskvofily i narodovtsi v 70-ykh rr. [Moscowphiles and National Populists in the 1870s]. Lviv, 1902.

Terletsky, Ostap. “Halytsko-ruske pysmenstvo 1848–1865 r. Uvahy i spomyny.” [“Galician-Ruthenian Literature, 1848–1865. Notes and Memoirs.”] Literaturno-naukovyi vistnyk 24.10–12 (1903): 1–14; 73–91; 153–75.

Vakhnianyn, Anatol. Spomyny z zhyttia [Memoirs of Life]. Lviv, 1908.

Vasyl Stefanyk Lviv National Academic Library of Ukraine (Lvivska Natsionalna Naukova Biblioteka Ukrainy im. V. Stefanyka), manuscript division, collection 1 (Shevchenko Scientific Society).

Verkhratsky, Ivan. “Z pervykh lit narodovtsiv (1861–1866).” [“From the First Years of the National Populists (1861–1866).”] Zapysky NTSh 122 (1915): 79–101.

Verves, Hryhory. “Taras Shevchenko i polska kultura.” [“Taras Shevchenko and Polish Culture.”] In Shevchenko i svit. Literaturno-krytychni statti, 9–46. Kyiv, 1989.

Vozniak, Mykhailo. “Pohliad na kulturno-literaturni znosyny halytskoi Ukrainy ta rosiiskoi v I pol. XIX v.” [“Overview of Cultural and Literary Relations between Galician and Russian Parts of Ukraine in the First Half of the 19th Century.”] Nedilia 43–44 (1911): 3–10.

Vozniak, Mykhailo. “Narodyny kultu Shevchenka v Halychyni.” [“The Birth of the Cult of Shevchenko in Galicia.”] Nedilia 11–12 (1911): 1–4.

Vozniak, Mykhailo. “Nedrukovana avtobiografiia Volodymyra Shashkevycha.” [“The Unpublished Autobiography of Volodymyr Shashkevych.”] Nedilia 34–36 (1911): 5–6; 4–6; 4–6.

Vozniak, Mykhailo. “Shevchenko i Halychyna.” [“Shevchenko and Galicia.”] Ukraina 3–4 (1930): 66–72.

Wittmann, Reinhard. “Was there a Reading Revolution at the End of the Eighteenth Century?” In A History of Reading in the West, edited by Guglielmo Cavallo and Roger Chartier, 284–312. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1999.

Zahaikevych, Bohdan. “Kult Shevchenka v Halychyni do Pershoi svitovoi viiny.” [“The Cult of Shevchenko in Galicia before the First World War.”] Zapysky NTSh 176 (New York, 1962): 253–62.

Dziennik Literacki (Lviv). 1861.

Gazeta Narodowa (Lviv). 1866.

Osnova (Lviv). 1870–1872.

Peremyshlianyn (Peremyshl). 1862.

Pravda (Lviv). 18671–870, 1872–1873.

Rus (Lviv). 1867.

Sioło (Lviv). 1866–1867.

Slovo (Lviv). 1861–1869.

Vechernytsi (Lviv). 1862–1863.

Vistnyk (Vienna). 1861–1866.

Downloads

Published

2014-07-08

Issue

Section

Articles