DOI: https://doi.org/10.18523/kmhj189045.2019-6.115-126

Hryhorii Poletyka’s Introduction of Kyiv-Mohyla Academy Educational Methods in the Russian Empire

Anastasia Melnik, Tatiana Tairova-Yakovleva

Abstract


This article is based on archival sources and examines the role of Hryhorii Poletyka in the creation of the Naval Corps in St. Petersburg, the highest marine educational institution in Russia. The authors consider his role in the development of the teaching system of the Naval Cadet Corps and the way in which he introduced methods of the Kyiv-Mohyla Academy, including the study of languages, the establishment of a library, an own publishing house and the like. This study shows the importance of Ukrainian educational culture and its impact on the development of the Russian Empire.

Keywords


Kyiv-Mohyla Academy; Hryhorii Poletyka; Naval Cadet Corps; education; culture

Full Text:

PDF

References


“Nakazy malorossiiskim deputatam 1767 goda i akty o vyborakh deputatov v Komissiiu sochineniia ulozheniia [Orders of the Little Russian Deputies of 1767 and Acts on the Election of Deputies to the Commission Writing Essays].” Kievskaia starina 24.1 (January/March 1889): 219–92. Accessed March 3, 2019. https://runivers.ru/bookreader/book478949/#page/1/mode/1up.

“Opis imushchestva I. Samoilovycha [Inventory of the Property of I. Samoilovych].” Russkaіa istoricheskaіa biblioteka 8 (1884): 949–1204. Accessed March 3, 2019. https://runivers.ru/bookreader/book428117/#page/1/mode/1up.

Dziuba, Olena. Pryvatne zhyttia kozatskoi starshyny XVIII st. (na materialakh epistoliarnoi spadshchyny) [The Private Life of Cossack Officers of the 18th Century (Based on Their Correspondence)]. Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy, 2012.

Egorov, Sergei. Istoriia pedagogiki v Rossii [The History of Pedagogy in Russia]. Moscow: Academiia, 1999.

Istochniki malorossiiskoi istorii [Sources for Little Russian History]. Vol. 2, edited by Dmytro Bantysh-Kamenskyi. Moscow: University Typography, 1858.

Khyzhniak, Zoіa, ed. Kyievo-Mohylianska akademiia v imenakh (XVII–XVIII st.): Entsyklopedychne vydannia [Kyiv-Mohyla Academy in Names (17th-18th Centuries): Encyclopedic Edition]. Kyiv: KM Academia, 2001.

Khyzhniak, Zoia, and Valerii Mankivskyi. Istoriia Kyievo-Mohylianskoi akademii [The History of the Kyiv-Mohyla Academy]. Kyiv: KM Academia, 2003.

Krotkov, Apollon. Morskoi kadetskii korpus. Kratkii istoricheskii ocherk [The Marine Cadet Corps. A Brief Historical Review]. St. Petersburg: Expedition of Collecting State Papers, 1901.

Lazarevskii, Aleksandr. “Otryvki iz semeinogo arkhiva Poletik [Extracts From the Poletyka Family Archive].” Kievskaia starina 33.2 (April/June 1891): 97–116. Accessed March 5, 2019. https://runivers.ru/bookreader/book479349/#page/1/mode/1up.

Litvinova, Tatiana. “G. A. Poletika: ‘publichnyy intellektual’ vtoroi poloviny XVIII v. [G. A. Poletika: ‘Public Intellectual’ of the Second Half of the 18th Century].” Vestnik Omskogo universiteta. Istoricheskie nauki 2 (2015): 79–87.

Manuscript Department. Russian National Library (St. Petersburg). F. 36. No. 1. Modzalevskii, Vadim. Malorossiiskii rodoslovnik [The Little Russian Pedigree Chart]. Vol. 4. Kyiv: Tipo-Lithograph by S. V. Kulzhenko, 1914.

Pekarskii, Petr. Istoriia Imperatorskoi akademii nauk v Peterburge [The History of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg]. Vol. 2. St. Petersburg: Department of Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences, 1873.

Petrov, Nikolai. Kievskaia akademiia vo vtoroj polovine XVII v. [The Kyiv Academy in the Second Half of the 17th Century]. Kyiv: G. T. Korchak-Novitsky Publisher, 1895.

Plokhy, Serhii. The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Poletika, Hryhorii. “O nachale, vozobnovlenii i rasprostranenii ucheniia i uchilishch v Rossii i o nyneshnem onykh sostoyanii [On the Beginning, Revival, and Dissemination of Teaching and Schools in Russia and on Their Current State].” Chteniіa v Istoricheskom obshchestve Nestora Letopistsa 11 (1896): 46–60. Accessed February 13, 2019. http://starieknigi.info/Zhurnaly/CHIONL/CHIONL_11_1896.pdf.

Rudnev, Dmitrii. “Grigorii Andreievich Poletika i knizhnaia kultura XVIII veka [Grigorii Andreevich Poletika and the Book Tradition of the 18th Century].” Literaturnaіa kultura Rossii XVIII veka 2 (2008): 53–65. Accessed March 3, 2019. https://18vek.spb.ru/Archive/sbornik-2. pdf.

Russian Governmental Archive of the Naval Fleet. F. 432. Desc. 1. Nos. 10, 11, 12.

Tairova-Yakovleva, Tetiana. Povsiakdennia, dozvillia i tradytsii kozatskoii elity Hetmanshchyny [The Everyday life, Leisure, and Traditions of the Cossack Elite]. Translated from the Russian. Kyiv: Klio, 2017.

Veselago, Theodosius. Ocherk istorii Morskogo kadetskogo korpusa [A Brief History of the Marine Cadet Corps]. St. Petersburg: Typography of the Naval Cadet Corps, 1859.

Kyiv-Mohyla Humanities Journal
ISSN 2313-4895
National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovoroda St., Kyiv 04655, Ukraine