The Use of Seneca’s Texts in Antonii Radyvylovskyi’s Sermons

Authors

  • Volodymyr Spivak

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmhj150397.2018-5.161-170

Keywords:

the history of philosophy, Ukrainian philosophy, Antonii Radyvylovskyi, ancient philosophy, the Baroque, sermon, Seneca

Abstract

In this paper, through the example of Antonii Radyvylovskyi’s work, I examine the
impact of Seneca’s texts on the philosophical component of Ukrainian church sermons from the Baroque period. The objective of this study is to investigate Radyvylovskyi’s use of Seneca’s texts in his own writing. The result should help better understand the ideological influence of ancient philosophy on the formation of the national philosophical tradition of the Baroque epoch. The contents of ideological borrowings from Seneca’s texts and the mechanisms of their use are traced. A list of Seneca’s texts from which Radyvylovskyi quotes is provided. It is also shown that Radyvylovskyi uses Seneca’s authority in his moral teachings and philosophical thinking about the characteristics of human nature. We conclude by commenting on Radyvylovskyi’s creative use of Seneca’s ideas and the significant philosophical component of his written legacy.

References

Azovtseva, S. “Yevanhelski siuzhety u barokovomu propovidnytskomu dyskursi (Kyrylo Trankvilion-Stavrovetskyi ta Antonii Radyvylovskyi) [Gospel Stories in Baroque Homiletic Discourse (Kyrylo Tranquilion-Stavrovetskyi and Antonii Radyvylovskyi)].” PhD diss., Karazin Kharkiv National University, 2018.

Dovha, L. “Uiavlennia pro blaho u propovidiakh Antoniia Radyvylovskoho

(za zbirnykom Vinets Khrystov, 1688) [The Notion of Good in the Sermons of

Antonii Radyvylovskyi (in The Сrown of Christ, 1688)].” In Shliakh u chotyry stolittia: materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “AD Fontes — do dzherel” do 400-i richnytsi zasnuvannia Kyievo-Mohylianskoi akademii (Kyiv, October 12–14, 2015), 72–81. Kyiv: NaUKMA, 2016.

Horskyi, V. S. Filosofiia v ukrainskii kulturi (metodolohiia ta istoriia). Filosofski narysy [Philosophy in Ukrainian Culture (Methodology and History). Philosophical Essays]. Kyiv: Tsentr praktychnoi filosofii, 2001.

Isichenko, I. “Konotatsiina perspektyva yevanhelskoho tekstu v pasiinykh propovidiakh Antoniia Radyvylovskoho [The Connotational Perspective of the Evangelical Text in the Passion Sermons of Antonii Radyvylovskyi].” Mediievist: latynomovna ukrainska literatura. Accessed March 29, 2017. http://www. medievist.org.ua/2017/03/blog-post_27.html.

Krekoten, V. I. Opovidannia Antoniia Radyvylovskoho [Antonii Radyvylovskyi’s Stories]. Kyiv: Naukova dumka, 1983.

Levchenko-Komisarenko, T. “Symvolika mista v oratorskii prozi ukrainskoho

propovidnyka 17 st. Antoniia Radyvylovskoho [Symbolism of the City in the Oratorical Prose of 17th Century Ukrainian Preacher Antonii Radyvylovskyi].” In

Slovanské jazyky a literatury: hledání identity, 301–07. Praha: Červený Kostelec, 2009.

Maksymchuk, O. “Motyv poshuku kokhanoho u propovidiakh Antoniia Radyvylovskoho i dialohakh Hryhoriia Skovorody [The Motive of a Beloved’s Search in the Sermons of Antonii Radyvylovskyi and the Dialogues of Hryhorii Skovoroda].” Pereiaslavski Skovorodynski studii 2 (2013): 66–71.

Markovskii, M. N. Antonii Radivilovskii, yuzhnorusskii propovednyk 17 veka. [Antonii Radyvylovskyi, a 17th Century South Russian Preacher]. Kyiv: Typ. Ymp. Un-ta Sv. Vladymyra V. Y. Zavadskoho, 1894.

Nichik, V. M. “Retseptsii grecheskoi dukhovnoi kultury na Ukraine v kon. 16 — nach. 17 v. [Reception of Greek Spiritual Culture in Ukraine at the End of the 16th — Beginning of the 17th Centuries].” In Otechestvennaia filosfskaia mysl 11–17 vv. i grecheskaia kultura: sb. nauch. trudov, 241–58. Kyiv: Naukova dumka, 1991.

Palasiuk, H. B. “Idei stoikiv yak pidhruntia khrystyianskoi filosofii v Ukraini [Stoic Ideas as the Basis of Christian Philosophy in Ukraine].” In Istoriia relihii v Ukraini. Tezy povidomlen Mizhnarodnoho V kruhloho stolu. Ch. 3, 321–23. Lviv: LNU, 1995.

Paranko, R., and A. Masliukh, trans. Ratio Studiorum / Uklad studii Tovarystva Isusovoho. Systema yezuitskoi osvity [Ratio Studiorum / The Statute of Studies of the Society of Jesus. The Jesuit Education System]. Lviv: Svichado, 2008.

Radyvylovskyi, A. Ohorodok Marii Bohorodytsi [The Garden of the Virgin Mary]. Book 1. Kyiv: Typohrafiia Kyievo-Pecherskoi Lavry, 1671.

Radyvylovskyi, A. Ohorodok Marii Bohorodytsi [The Garden of the Virgin Mary]. Book 2. Kyiv: Typohrafiia Kyievo-Pecherskoi Lavry, 1671.

Radyvylovskyi, A. Ohorodok Marii Bohorodytsi [The Garden of the Virgin Mary]. Book 3. Kyiv: Typohrafiia Kyievo-Pecherskoi Lavry, 1676.

Radyvylovskyi, A. Vinets Khrystov [The Сrown of Christ]. Kyiv: Typohrafiia Kyievo-Pecherskoi Lavry, 1688.

Seneca, Lucius Annaeus. Ad Aebutium Liberalem de beneficiis. London and New York: Heinemann, 1935. Accessed March 2, 2018. http://www. thelatinlibrary.com/sen.html.

Seneca, Lucius Annaeus. Ad Lucilium epistulae morales. With an English translation by Richard M. Gummere. London: Heinemann, 1917. Accessed March 3, 2018. https://sites.google.com/site/thestoiclife/the_teachers/seneca/letters.

Seneca, Lucius Annaeus. Ad Novatum de ira. London and New York: Heinemann, 1928. Accessed March 3, 2018. http://www.thelatinlibrary.com/sen.html.

Seneca, Lucius Annaeus. Epistulae morales ad Lucilium. London: William Heinemann, Ltd., 1917–1925. Accessed March 3, 2018. http://www.thelatinlibrary.com/sen.html.

Seneca, Lucius Annaeus. Moral Essays. Translated by John W. Basore. Volume I, III. London: W. Heinemann, 1928–1935. Accessed March 13, 2018. http://www. stoics.com/books.html.

Seneca, Lucius Annaeus. Quaestiones naturales. Cambridge: Harvard University Press, 1971. Accessed March 13, 2018. http://www.thelatinlibrary.com/sen.html.

Stratii, Ya. M. “Filosofiia u Kyievo-Mohylianskii kolehii [Philosophy at the Kyiv-Mohyla Collegium].” In Kyiv v istorii filosofii Ukrainy, 74–129. Kyiv: Vydavnychyi dim “Kyievo-Mohylianska Akademiia,” 2000.

Downloads

Published

2018-12-10